Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Hovedmål

  • å gi studentene grunnkunnskaper til å kunne vurdere tegn, symptomer og beskrivelser av overdreven spilling og avhengighet, og vurdere disse i forhold til økonomiske, relasjonelle, psykologiske og samfunnspolitiske faktorer.
  • å gi studentene en holdningsmessig og ferdighetsmessig grunnlagsforståelse for å kunne møte og hjelpe personer som beskriver spilleproblemer og avhengighet og deres pårørende. Dette innebærer å kunne tilby støtte til å planlegge, analysere, gjennomføre og evaluere endringsfremmende tiltak.
Sist oppdatert: Line Heitman Kristiansen 21.09.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L