Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Mer informasjon?

Studieadministrative spørsmål/kursutvikling:

Senter for livslang læring, Høgskolen i Lillehammer
Line Kristiansen, Tlf. 61 28 81 37 / 907 82 916, e-post: line.kristiansen@hil.no
 

Prosjektleder KoRus - Øst

Stian Overå, KoRus Øst 
Tlf. 91 80 46 06, e-post: stian.overa@sykehuset-innlandet.no

Sist oppdatert: Line Heitman Kristiansen 21.09.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L