Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Om kurset

Pengespilleavhengighet og problemskapende dataspilling fordrer økt kompetanse blant lærere/rådgivere i skolen og ansatte i helse- og sosialsektoren.

I følge befolkningsundersøkelser kan så mange som 80.000 nordmenn være avhengige av pengespill. I løpet av det siste året har det også kommet mange henvenseler til hjelpelinjen og til hjelpeapparatet på grunn av problemskapende bruk av online dataspill. Problemsspilling og avhengighet viser seg som en intens opptatthet av spill i ulike varianter.

Å være intenst opptatt av betyr ikke rekreasjonsmessig spill i betydningen å legge inn en spillekupong for noen 10-kroner en gang i uka eller å spille dataspill  1-2 timer pr dag. Spilleavhengighet beskrives som en besettelse eller tvangsmessig ensrettethet mot å vinne den store potten, vinne tilbake det tapte eller oppleve spenningen ved spillet. Noen personer kan også bruke spill som lindring i en opplevd tung hverdag.

Selv om spilleavhengighet ikke innebærer at noen substanser tas inn i kroppen, har tvangsmessig spilling mange av de samme kjennetegn som annen rusavhengighet: Trang, bortfall av andre interesser/ verdier, abstinenser. Det er beskrevet omfattende skadevirkninger. Økonomiske i form av milliongjeld og pengeinnkreving, både legal og illegal. Sosiale skader i form av oppløsning av nettverk og familier. Psykologiske konsekvenser som ensomhet og skam. Det rapporteres om betydelig økt selvmordsfare.

Overdreven databruk er ikke etablert som en diagnose slik tilfellet er for pengespillavhengighet. Det at ungdommer velger å sitte i timevis over lengre perioder behøver ikke å være negativt, men overdriven spilling kan føre til negative konsekvenser for den enkelte og hans/hennes familie. Først og fremst er det tiden de taper, og dette kan få omfattende konsekvenser dersom vedkommende ikke går på skolen og isolerer seg i hjemmet hvor spillet blir det eneste holdepunktet vedkommende har. 

Fram til automatforbudet 1. juli 2007 var de største avhengighetsproblemene knyttet til spilleautomater. I forkant av forbudet ble det diskutert innad i fagfeltet hva som ville skje med automatspillerne. Det er ikke noe som tyder på at de tidligere automatspillerne har byttet problemspill. Nå begynner vi å se en tendens til at tidliger automatspillere har byttet til raske pengespill på Internett.

Det har riktignok vært en økning i antall henvendelser til hjelpelinjen på grunn av nettpoker, men denne økningen ville trolig skjedd uavhengig av automatforbudet.

Som en del av regjeringens handlingsplan mot pengespillproblemer, tilbyr Kompetansenter rus - region øst og Høgskolen i Lillehammer, grunnopplæring og utdanning for ansatte i helse- og sosialsektoren. Grunnopplæringen vil spesielt fokusere på særtrekk ved pengespillavhengighet og problemskapende datapilling, hvordan møte og hjelpe mennesker med spilleproblemer både i form av selvhjelp, behandling, foreldrestøtte og politisk påvirkning.

Sist oppdatert: Line Heitman Kristiansen 21.09.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L