Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Opptakskrav

Del A: Ingen formelle opptakskrav. Lærere, rådgiver og ansatte i helse- og sosialsektoren vil bli prioritert.
Del B: Krever 3-årig høgskoleutdanning eller tilsvarende.

 

Søknad

Søknad til kurset/studiet skjer ved elektronisk søknad ved å klikke her

De som ønsker å ta eksamen må ettersende  dokumentasjon på fullført 3- årig utdanning på høgskolenivå til:

Senter for livslang læring
Høgskolen i Lillehammer
Pb 952
2604 Lillehammer

Søknadsfrist

Løpende opptak til plassene på studiet er fylt opp.  

Det er 50 plasser ved studiet. Hvis det melder seg flere søkere enn antall plasser vil det bli foretatt en utvelgelse blant søkerne.

Prioritering av søkere vil være:
1. Søkere som ønsker å avlegge eksamen
2. Arbeid/funksjon innen målgruppen for studiet
3. Geografisk spredning
4. Loddtrekning

Sist oppdatert: Line Heitman Kristiansen 07.11.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L