Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Studiemodell

Studiet er 2-delt:
Del A som er et praktisk/teoretisk kurs over 12 uker med nettstøtte og to 2-dagers samlinger.
Del B som består i å gjennomføre en prosjektoppgave. Gjennomført Del A og bestått Del B gir til sammen 15 studiepoeng som kan søkes innpasses i en mastergradsutdanning.
 

Del A:

Denne delen vil spesielt fokusere på særtrekk ved problemskapende spilling og hvordan møte og hjelpe mennesker med spillproblemer, og deres pårørende.

Grunnopplæringen er et praktisk /teoretisk kurs som starter med en 2-dagers samling, etterfulgt av en periode på 12 uker, hvor tilegnelse av kunnskap og ferdigheter skjer som et nettbasert kurs. Nettkurset er svært brukervennlig og enkelt å arbeide i. Nettportalen består av ulike pedagogiske virkemidler. Spesielt er det mange innslag av videoopptak med sentrale fagpersoner, spilleavhengige og pårørende.

Midt i perioden arrangeres det en ny 2-dagers samling for å sette fokus på viktige områder og motivere. Sentrale fagpersoner i feltet er foredragsholdere. Del A avsluttes med en flervalgstest, som er et mål på utbytte hos studentene.
Gjennomført del A gir ikke uttelling i form av studiepoeng, men kun kursbevis. Ønsker kandidaten studiepoeng, må også del B gjennomføres.

Gjennomført og bestått del A+B gir 15 studiepoeng.

 

Del B:

Denne delen er basert på at studentene skal gjennomføre et selvstendig og individuelt arbeid med en prosjektoppgave. Prosjektoppgaven utgjør studiets eksamen. Tema for prosjektoppgave er selvvalgt og studenten skal før samling 2 i del A presentere et tema og problemstilling. I tilknytning til denne samlingen vil studenten få veiledning. Gjennom prosjektoppgaven skal studenten knytte teoretisk fagstoff til praktiske situasjoner og problemstillinger fra egen arbeidsplass eller tilsvarende.

Sist oppdatert: Line Heitman Kristiansen 21.09.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L