Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studier > Ledige studieplasser våren 2017

Kontaktinformasjon:

 Linker:

Frist for opptak til vårsemesteret, lokalt opptak

Ordinær søknadsfrist for opptak vårsemesteret:

1. november

..............................

Samordna opptak (SO)

Frister for opptak til høstsemesteret

1. mars: Søknadsfrist for søkere med realkompetanse, utdanning fra utlandet og søkere som ber om særskilt vurdering eller tidlig opptak.

15. april: Ordinær søknadsfrist for opptak høstsemesteret

1. juli: Frist for å omprioritere blant studiene du har søkt på, og for ettersending av vitnemål/kompetansebevis for utdanning som avsluttes om våren

20. juli: Melding om opptak sendes ut

19. juli: Oversikt over ledige studieplasser. Disse er søkbare fra 20. juli 

Ledige studieplasser våren 2017

Du kan nå søke om opptak til våre studietilbud våren 2017 gjennom lokalt opptak (Søknadsweb). Søknadsfrist er 1. november 2016.

Alle søkere må laste opp dokumentasjon elektronisk i Søknadsweb. Se mer informasjon på Søknadsweb.

Deltidsstudier og videreutdanninger:

Internt:

Sist oppdatert: Liv Helén Kristoffersen 16.01.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L