Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studier > Ledige studieplasser våren 2017 > Ofte stilte spørsmål

utenfra_sor_vinter_medium
Faddere i parken

Ofte stilte spørsmål i forbindelse med opptak

Denne siden inneholder svar på vanlig stilte spørsmål.

Ofte stilte spørsmål når det gjelder Samordna opptak finner du her

Spørsmål om lokalt opptak: Når det gjelder Lokalt opptak, kan du kanskje finne svar på ditt spørsmål utfra oversikten her:

Spørsmål angående nettsøknad

Jeg skal søke på Søknadsweb, men har ikke fått noen PIN-kode? Dersom du er ny søker klikker du på "Registrer ny søker" Dersom du har søkt tidligere og ikke husker PIN-koden  klikker du på "Send PIN-kode med e-post" og følger anvisningene. 

Hvordan kan jeg vite at søknaden er registrert? Kvittering på sendt søknad vises i skjermbildet og søkere mottar kvittering på e-post. Du kan også logge deg inn igjen på Søknadsweb og se hva du har søkt. Er det registrert der, er søknaden din registrert.

Jeg har endret adresse, hvordan registrerer jeg det? Du kan selv endre din adresse på Søknadsweb. Gå til menyen, velg navnet ditt, og klikk på "Min profil". Skriv inn den nye adressen.

Tilbake

Spørsmål angående nettsøknad

Hvilke papirer skal jeg laste opp? Du skal laste opp dokumentasjon som dekker studiets opptakskrav. Er opptakskravet generell studiekompetanse, må du laste opp vitnemålet fra videregående skole. Er opptakskravet høgere utdanning/ arbeidserfaring, må du laste opp vitnemål fra høgskole/universitet samt arbeidsattest(er) fra arbeidsgiver. Arbeidsattester skal ha opplysninger om stillingsprosent og dato for arbeidsperiode. Har du problemer med å få tak i nye og oppdaterte attester kontakter du NAVs Aa-register. Der er din praksis registrert. Vi minner om at arbeidsavtaler, stillingsbeskrivelser eller CV ikke er gyldig dokumentasjon.

Kan jeg sende inn papirene pr. post eller e-post? Nei, du må selv laste opp papirene elektronisk i Søknadsweb

Jeg har fått et mangelbrev som sier at mine attester ikke er tilstrekkelige. Hvorfor? En korrekt arbeidsattest må inneholde stillingsprosent, eventuelt timeantall, og varighet med start- og sluttdato. Mange arbeidsgivere glemmer å presisere slik informasjon på attester. Les presisering i mangelbrevet.

Jeg har fullført høyere utdanning ved Høgskolen i Lillehammer. Må jeg laste opp dokumentasjon på dette? Nei, utdanning som er fullført i sin helhet ved Høgskolen i Lillehammer trenger du ikke å laste opp.

Jeg søkte i fjor, må jeg laste opp papirer på nytt hvis jeg søker i årets opptak? Du ser selv hvilken dokumentasjon som er tilgjengelig under "mine dokumenter" inne på SøknadsWeb. Hvis ikke dokumentasjonen ligger der, så må du laste opp dokumentasjonen på nytt.

Jeg har endret navn? Du må dokumentere det nye navnet. Gyldig attestasjon er pass, vigselsattest eller bekreftelse på navnendring fra folkeregisteret/skatteetaten.

Tilbake

Spørsmål angående opptak

Kan jeg reservere studieplassen min til neste år pga. militærtjeneste/sykdom? Ja, det kan du. Svar ja på tilbudet og send oss en søknad sammen med dokumentasjon. Frist for å søke er tre uker etter at du fikk tilbud om studieplass. Det er tre ukers saksbehandlingstid.

Får jeg svar på søknaden i posten? Nei, all korrespondanse med søker i henhold til opptaksprosessen foregår på e-post. Det er derfor viktig at du registrerer din e-post adresse korrekt når du registrerer deg på Søknadsweb. Det er viktig at du også sjekker at e-post fra domenet hil.no ikke går i ditt spamfilter.

Hvordan svarer jeg på et tilbud? Du registrerer selv ditt svar inne på Søknadsweb.

Svarfristen har utløpt, og jeg har glemt å svare? Dersom studiet er fullt mister du tilbudet ved å ikke svare innen fristen.

Tilbake

Spørsmål angående semesterregistrering/semesteravgift

Hvordan betaler jeg semesteravgiften og registrerer meg som student? Du vil få tilsendt en e-post med informasjon om betaling av semesteravgift og semesterregistrering. Fakturadetaljene finner du i Studentweb. 

Jeg har søkt om lån i Lånekassen, men får beskjed om at jeg ikke er registrert som student ved Høgskolen i Lillehammer. Hva gjør jeg? Når vi har registrert at semesteravgiften er betalt, blir det gitt automatisk beskjed til Lånekassen. Vi minner om at det kan ta noen dager fra du betaler til dette er registrert hos Lånekassen.

Kan semesteravgiften sendes direkte til min arbeidsgiver? Semesteravgiften sendes ikke i posten. Betalingsdetaljene finner du i Studentweb. Du har mulighet til å skrive ut fakturaen fra Studentweb.

Tilbake

Sist oppdatert: Ane-Gunhild Amirnejad 03.01.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L