Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studier > Pensum

For studenter - om kompendier

Fra studieåret 2016/2017 er kompendiene ikke på papir, men tilgjengelig i digital form i Fronter. 

Kompendier

Studenter som ønsker papirversjon av de digitale kompendiene må skrive ut dette selv, eller bestille kompendiet i innbundet utgave hos SOPP Print.

Deler av pensum er tilgjengelig direkte fra pensumlista i form av lenker til innhold i litteraturbaser eller e-bøker som HiL abonnerer på, eller åpne kilder. Lisensbetingelsene på de elektroniske abonnementene gjør at studenter selv må skrive ut fra disse, det kan ikke gjøres av SOPP Print.

For fagansatte - registrering av pensum

Skal du legge inn nytt pensum - klikk her

Fristene for registrering er i utgangspunktet:

  • 1. juni - for høstsemesteret
  • 1. november - for vårsemesteret 

NB: Ny ordning for produksjon av kompendier høsten 2016 - for mer - Se her

Pensum

Pensumlister for studieåret 2016/2017 - trykk her 

Pensum studieåret 2015/2016 

Pensum studieåret 2014/2015

Pensum studieåret 2013/2014

Pensum studieåret 2012/2013

Pensum studieåret 2011/2012

Pensum studieåret 2010/2011

Pensum studieåret 2009/2010

Pensum studieåret 2008/2009

Pensum studieåret 2007/2008

Dersom du ikke finner pensumlista du leter etter, kan du ta kontakt med emneansvarlig eller studieleder.

Pensum for tidligere studieår (før 2007/2008)

Pensum for tidligere studieår (dvs. før 2007/2008) finner du ved å gå inn på det enkelte emne i den "riktige" studiehåndboka. Studiehåndbøkene er organisert etter opptaksår for det enkelte studium. Dvs. at Studiehåndboka for 2006/2007 inneholder studier med oppstart høsten 2006. Pensum for studier som startet høsten 2006 finner du i Studiehåndboka 2006/2007. I Studiehåndboka for 2005/2006 finner du studieinnhold og pensum for studier som startet 2005/2006 osv ...

Sist oppdatert: Arve Bernhard Thorsberg 17.08.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L