Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studier > Pensum

For studenter - om kompendier

Kompendiene fås ikke lenger på papir, men tilgjengelig i digital form i Fronter/Canvas. 

Kompendier

Studenter som ønsker papirversjon av de digitale kompendiene må skrive ut dette selv.

Deler av pensum er tilgjengelig direkte fra pensumlista i form av lenker til innhold i litteraturbaser eller e-bøker som høyskolen abonnerer på, eller åpne kilder. Lisensbetingelsene på de elektroniske abonnementene gjør at studenter selv må skrive ut fra disse om det ønskes papirversjon.

For fagansatte - registrering av pensum

Skal du legge inn nytt pensum - klikk her

Fristene for registrering er i utgangspunktet:

  • 1. juni - for høstsemesteret
  • 10. november - for vårsemesteret 

Pensum

Pensumlister for studieåret 2017/2018

Pensum studieåret 2016/2017 

Pensum studieåret 2015/2016 

Pensum studieåret 2014/2015

Pensum studieåret 2013/2014

Pensum studieåret 2012/2013

Pensum studieåret 2011/2012

Pensum studieåret 2010/2011

Pensum studieåret 2009/2010

Pensum studieåret 2008/2009

Pensum studieåret 2007/2008

Dersom du ikke finner pensumlista du leter etter, kan du ta kontakt med emneansvarlig eller studieleder.

Pensum for tidligere studieår (før 2007/2008)

Pensum for tidligere studieår (dvs. før 2007/2008) finner du ved å gå inn på det enkelte emne i den "riktige" studiehåndboka. Studiehåndbøkene er organisert etter opptaksår for det enkelte studium. Dvs. at Studiehåndboka for 2006/2007 inneholder studier med oppstart høsten 2006. Pensum for studier som startet høsten 2006 finner du i Studiehåndboka 2006/2007. I Studiehåndboka for 2005/2006 finner du studieinnhold og pensum for studier som startet 2005/2006 osv ...

Sist oppdatert: Torun Tøsse Løvseth 23.10.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L