Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studier > Studier etter fagområder (Ikke i bruk)

vplstud_2010
Student med kamera
Caroline Qvist studerer psykologi
ukajenter_2010
Fjernsynsstudent med monitor

Studier fordelt på fagområder (Ikke i bruk)

Høgskolen i Lillehammer (HiL) har gruppert studietilbudet i seks fagområder (se venstremenyen) slik at du lett kan sammenlikne studier innenfor samme interessefelt. Innenfor fagområdene finner du fleksible studiemodeller fra årsstudier til masterstudier, slik at du kan velge om du vil studere hos oss i kortere eller lengre perioder.

Alle studieprogrammer er delt inn i emner. Noen har kun obligatoriske emner, andre har betydelig grad av valgfrihet. Du kan velge et fastlagt program eller velge å sette sammen et selvvalgt studieløp der du kombinerer ulike fag og emner. Du kan også kombinere studier fra forskjellige høgskoler og universiteter i Norge, eller ta deler av utdanningen i utlandet.

Når du starter på et studieprogram setter du opp en utdanningsplan. Utdanningsplanen er en individuell avtale mellom høgskolen og den enkelte student og inneholder blant annet oversikt over hvilket studieprogram og emner du planlegger å ta i løpet av studiet. Utdanningsplanen kan endres underveis i studiet og du må selv bekrefte den en gang per studieår.

Årsstudiene
Et årsstudium gir deg grunnleggende innsikt i et fagfelt. På den måten gir disse studiene verdifull ballast ved senere valg av studieretning. Du oppnår 60 studiepoeng etter fullført årsstudium. For deg som ønsker å lære litt mer om et særskilt fagområde uten å gi deg i kast med et gradsstudium, eller er usikker på hvilken karrierevei du vil velge, tilbyr vi 11 årsstudier ved HiL.

Et årsstudium kan også være et viktig supplement til annen utdanning eller yrkeserfaring. Årsstudiene fungerer som selvstendige studier, men kan også inngå i en bachelorgrad dersom du ønsker å studere videre. Med unntak av Årsstudium i kunsthistorie, er alle årsstudiene HiL tilbyr identiske med første år i de respektive bachelorstudiene. Dermed kan du velge å søke deg inn på andre studieår av bachelorstudiet etter fullført årsstudium.

Bachelorstudiene
Bachelorgraden oppnås normalt etter tre års studier og gir 180 studiepoeng. Høsten 2010 tilbyr HiL 19 ulike bachelorstudier. Første studieår består av grunnleggende emner som gir deg en innføring i bredden i fagområdet. I andre og tredje studieår tilbys emner som gir deg ytterligere innføring og faglig fordypning. Studiene avsluttes som regel med en bacheloroppgave.

Nesten alle bachelorstudier ved HiL er lagt opp slik at du har mulighet til å ta ett eller to semestre i utlandet. HiL har samarbeidsavtaler med utdanningsinstitusjoner i 22 land. Med en fullført bachelorgrad er du godt kvalifisert for arbeidslivet, eller du kan søke deg videre til masterstudier.

Masterstudiene
Masterprogrammene ved HiL er på 90 - 120 studiepoeng og kan tas på hel- eller deltid over to - fire år. Du må ha en bachelorgrad med relevant fordypning for å komme inn på et masterstudium. Med en mastergrad stiller du sterkere i arbeidslivet. Fullført mastergrad er en forutsetning for de som tenker seg en karriere innen forskning og har planer om å ta doktorgradsutdanning.

Sist oppdatert: Arve Bernhard Thorsberg 03.08.2012

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L