Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Yrkesmuligheter

 • Filmfotograf
 • Manusforfatter
 • Filmprodusent
 • Filmregissør
 • Lyddesigner
 • Klipper
 • Dokumentarregissør
 • TV-fotograf
 • Lydansvarlig
 • Flerkameraproducer
 • Flerkameratekniker
 • Technical operational manager
 • Production designer
 • Medielærer
 • Filmkritiker
 • Kinosjef

Film og fjernsyn

Flerkameraproduksjon i et av HiLs studioer

Flerkameraproduksjon i regi av studentene i et av HiLs studioer

Film og fjernsyn handler om å fortelle historier med levende bilder, og det er ved Høgskolen i Lillehammer (HiL) du finner Norges bredeste og mest komplette studietilbud på dette fagområdet.

Du skal altså til Lillehammer dersom du vil bli best på film og fjernsyn i Norge, og hvis du vil bruke studietida til å bygge nettverk som du kan ta med deg inn i yrkeslivet.

Fjernsyn
Som student ved Dokumentarfilmproduksjon og Flerkameraproduksjon får du mulighet til å utvikle grunnleggende ferdigheter i fjernsynsproduksjon, hovedsakelig innen dokumentargenren og flerkameraproduksjon. I tillegg kan du studere Produksjons- og prosjektledelse som også har store innslag av praktisk arbeid.

Dokumentarfilmstudenter

Dokumentarfilming i Palestina som ledd i et av HiLs utvekslingsprosjekter

God tilgang på utstyr og studioer
For at utdanningene både innenfor film og fjernsyn skal gjøre deg til en god film- og fjernsynsskaper, har høgskolen alt det tekniske utstyret som trengs, det vil si kamera og redigeringsutstyr, film- og fjernsynsstudioer og lyd- og redigeringsrom. Allerede fra første studiedag får du være med å lage film eller fjernsynsprogrammer.

Alle utdanningene er krevende og forutsetter full innsats, i perioder langt utover vanlig arbeidstid. Men, også studier som er gøy.

Film- og fjernsynsvitenskap
Hvis du vil lære mer om film og fjernsyn, men med en teoretisk og analytisk tilnærming er film- og fjernsynsvitenskap aktuelt for deg. Du lærer deg å analysere film og fjernsynsprogrammer, og får mulighet til å utvikle kunnskap om de levende bilders rolle i vår samtid. Vi har tilbud om års-, bachelor- og masterstudium.

Filmopptak på Filmskolen

Fra filmopptak på Filmskolen (Foto: K. A. Stølen)

Film
Den norske filmskolen en avdeling ved HiL hvor du kan få en kunstfaglig utdanning rettet mot den delen av bransjen som jobber med fiksjonsfilm. Studetilbudet er delt i sju linjer: regi, manus, foto, lyd, klipp, produsent og Production Design.

Neste opptak ved Den norske filmskolen er i 2011 - søknadsfristen er 10. januar 2011. Les mer om studiene og opptak ved Den norske filmskolen

Sist oppdatert: Gro Vasbotten 07.09.2010

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L