Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Yrkesmuligheter

  • Eldreomsorg
  • Sosialkontor
  • Offentlig administrasjon
  • Frivillige organisasjoner
  • Psykiatri
  • Barnevern
  • Skolefritidsordning
  • Ungdomsbase
  • Ulike spesialinstitusjoner for barn og unge

Helse- og sosialfag

Barneverngruppe kaffebar

Disse barnevernstudentene har tatt med gruppearbeid til kaffebaren.

Har du lyst til å jobbe med mennesker? Og, tror du at tre eller fem krevende, men spennende år med faglige og menneskelige utfordringer er noe for deg? Da er helse- og sosialfagene ved HIL et godt alternativ.

Studiene innenfor helse- og sosialfag er spennende. Kan du tenke deg noe som krever mer kreativitet enn arbeid der du skal bidra til at andre mennesker får et bedre liv? Enten det er barn og unge med problemer, mennesker med ulike funksjonshemminger, eller mennesker som har ulike sosiale og økonomiske problemer.

Eimund, Ina og Martin studerer vernepleie

Eimund, Ina og Martin er vernepleiestudenter

For å arbeide i helse- og sosialsektoren kreves det både bred og grundig fagkunnskap, og studiene vil stille store krav til deg både i forhold til menneskelige utfordringer og til arbeidsinnsats. Gjennom studiene våre gir vi deg det beste utgangspunkt for et meningsfullt yrkesliv hvor mennesket er i sentrum. Studiene er basert på forskning, utviklingsarbeid og erfaringskunnskap.

Bachelorstudier
Felles for de treårige bachelorstudiene - barnevern, sosialt arbeid og vernepleie. er at alle emner er obligatoriske og må tas i den rekkefølge de står i fagplanen. Praksis er en del av den obligatoriske undervisningen. Dersom du ønsker et utenlandsopphold i løpet av studiet, kan dette la seg gjøre når du er i praksis.

Det er produsert en egen film om vernepleiestudiet og vernepleieryrket som du kan se her.

Kenneth studerer Sosialt arbeid

Kenneth er sosionomstudent

Master- og doktorgradsstudier
Skulle du få lyst til å studere videre, er du også kvalifisert til å søke opptak på et toårig masterstudium. HiL tilbyr to masterstudier innenfor helse- og sosialfag. Doktorgradsområdet Barn og unges kompetanseutvikling er tilknyttet helse- og sosialfagene, og dermed kan HiL tilby et komplett studieløp for deg som ønsker å bli forsker.

Sist oppdatert: Gro Vasbotten 21.09.2010

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L