Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Disse tre studentene skal gjennomføre et prosjekt knyttet til ungdom, trivsel og rusproblematikk.

Disse studentene skal forske på ungdom og rus i Gausdal

Fra venstre: Linda A. Lysfjord, Helén Olsson Røen og Helene Dypdal

Kunnskapsverksted Lionsgruppe h2010

Studentene Kate Hoel og Anne Vanem i samtale med Anne Bregnballe.

Og studentene over skal finne ut mer om Lillehammers befolkning sin kunnskap om byens humanitære organisjoner.

Om Kunnskapsverkstedet

Prosjektene som er aktuelle under det som kalles Kunnskapsverkstedet må oppfylle en del kriterier som kan oppsummeres med at dette er et tilbud til organisasjoner og grupper som er ikke-kommersielle og som har liten mulighet for å betale for å forskning. Les mer.

Ideen er hentet fra det internasjonale nettverket Scienceshops som ikke er forskningsbutikker, men enheter der lokale organisasjoner og personer kan få forskning. Som regel uten betaling, og ofte utført av studenter.

Kunnskapsverkstedet er i gang!

Rødt tårn sommer

I august inviterte HiL lokalsamfunnet til å komme med forskningsoppdrag. Det kom inn 25 forslag, i denne omgang ble 6 valgt. Og disse seks prosjektene jobber studentene nå med.

På studiesamling tidlig i september ble alle forslagene gjennomgått og vurdert. De valgte prosjektene ble valgt ut fra studentenes interesser og hva som var mulig å gjøre. I forlengelsen av utvelgelsen har studentene vært i kontakt med de som faktisk fikk oppdrag i denne runden. De som ikke ble valgt er også kontaktet.

Overveldende respons
- Det viktig å si at selv om mange av oppdragene ikke ble valgt denne gangen, så kan de bli aktuelle i neste omgang allerede til våren. Noen av forslagene var også såpass komplekse at de inneholder flere forskningsoppdrag som kan munne ut masteroppgaver og -prosjekter. Dette sier førsteamanuensis og faglig ansvarlig for Kunnskapsverkstedet, Anne Bregnballe.

Hun er strålende fornøyd med responsen, og med de mange gode ideene som kom inn. - I og med at dette er første gangen må veien bli til litt mens vi går, men det er kjempespennende å få jobbe med noe som betyr noe for personer og organisasjoner i våre nære omgivelser.

Foto: Gro Vasbotten

Intense forberedelser før studentene skal møte oppdragsgiveren - Lillehammer kommune.

Stor spennvidde i de valgte prosjektene
Det første prosjektet er Lokalbefolkningens syn på taxisentralen og kartlegging av behov. Oppdragsgiver: Lillehammer Taxisentral. En annen gruppe skal arbeide med menn og/eller ungdomsskolegutter i barnehage der oppdragsgiveren er en barnehage. Gründeren Jon Stokke ønsker å få målt effekten av eller tilfredsheten med et helseprodukt. Lions Club ønsker mer kunnskap befolkningen i Lillehammer sin kunnskap om de humanitære organisasjonene i byen.

Gausdal videregående skole og Gausdal ungdomsskole er oppdragsgiver til et prosjekt knyttet til ungdom, trivsel og rusproblematikk. Flyktningsavdelingen i Lillehammer kommune ønsker å få vite noe om brukernes opplevelse av Introduksjonsprogram for flyktninger.

Sammenheng mellom studiene og virkeligheten
Studentene som denne gangen er involvert i Kunnskapsverkstedet er studenter ved Master i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid (Master of health promotion and community care - MHPCC). Dette studiet er flervitenskapelig og det er et mål at studiet skal bidra til sosial rettferdighet, deltakelse og likeverd gjennom ressursmobiliserende arbeid for å skape bedre folkehelse og offentlig velferd i samarbeid med brukergrupper og lokalbefolkningen. Studiet er et samarbeid mellom høgskolene i Gjøvik, Lillehammer, Hedmark og Østfold.

De prosjektene som ble valgt ligger midt i fagfeltet til studentene, og flere av studentene på studiesamlingen la spesielt vekt på at læringen blir morsommere når en får jobbe med reelle prosjekter. Da vi besøkte studiesamlingen var studentene i gang med å forberede seg til det første møtet med oppdragsgiverene.

Anne Bregnballe sier at dette første semesteret vil innebære læring for høgskolen, og trolig også for oppdragsgiverne. - Det er viktig å avklare hvilke forventninger forskningsprosjektene kan innfri, det er ikke alt forskning kan gi svar på, men som fagansvarlig er det morsomt og lærerikt å samarbeide med studentene og oppdragsgiverne om være de første som setter i gang et kunnskapsverksted i Norge.

Tekst og foto: Gro Vasbotten

Sist oppdatert: Gro Vasbotten 28.09.2010

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L