Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Vernepleiestudiet er spennende!

Ina, Eimund og Martine er vernepleiestudenter

Å gjøre et godt utdanningsvalg er kanskje et av de viktigste valgene du skal gjøre. Vi har snakket med Martin Myhre, 21 år og fra Stavsjø, Ina Øyan, 23 år og fra Hamar, og Eimund Fløisbonn, 22 år fra Grimstad. Alle tre har valgt å studere Bachelor i vernepleie, og er godt fornøyd med valget sitt.

- Det var ikke tilfeldig at vi valgte vernepleie, sier de tre i kor. Vi ønsker alle tre å jobbe med folk, og tror utdanningen gir oss spennende valgmuligheter. Studiet har overgått forventningene mine, sier Ina. - Første studieår var litt tungt, med mange nye fag og problemstillinger. Nå i andre studieår blir det morsommere når jeg kan sette det jeg lærte tidligere, i perspektiv.

Eimund som er fra Grimstad kom helt til Lillehammer for å studere fordi studiet i så stor grad fokuserer på utvikle studentenes relasjonskompetanse. Dette nikker de to andre samtykkende til. - Det finnes vel ikke noe som er viktigere enn å være god på mellommenneskelige relasjoner, og det å etablere slike gode relasjoner.

Allsidig studium
Ellers er studiet allsidig, det er mange forskjellige fag, og det er et helhetlig fokus på det å jobbe med mennesker med ulike funksjonsbegrensinger.

Får prøvd teoriene i praksis allerede i studietida
Alle tre jobber ved siden av studiene. En fordel for oss er at vi har deltidsjobber i helse- og sosialtjenesten i Lillehammer, disse jobbene er relevante for studiene våre. I tillegg er studiet i seg selv teoretisk og praktisk gjennom 3 praksisperioder i løpet av studietida.

- På den måten får vi prøvd teoriene i praksis, og får løpende tilbakemeldinger på hvordan vi fungerer.

En fullført vernepleieutdanning har samme godkjenning som en sykepleier, altså blir en autorisert helsepersonell, noe de tre ser på som positivt.

HiL er godt studiested
Lillehammer er en liten, men spennende by med et inkluderende miljø. Det samme er skolen. Vi kan anbefale studier her.

Alle tre ser lyst på framtida, og mener det åpner seg mange og varierte yrkesmuligheter, samtidig som de også kan studere videre.

Sist oppdatert: Gro Vasbotten 09.09.2010

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L