Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Nyttige lenker idrett

Skileik idrettsstudiet (foto: Marit Roland Udnæs)
astrid_mikko_2

Astrid Øyre Slind og Timo Andrè Bakken studerer idrett, har toppidrettsstatus og tar medaljer i internasjonale mesterskap allerede som junior. Begge kom hjem med sølvmedaljer i VM for junior i Praz de Lys, Frankrike. Astrid i Duathlon og Timo i sprint. Begge har også debutert på verdenscuplaget i vinter.

Idrett

skileik_2

Idrett er bevegelse, opplevelse og innlevelse. Idrett er å forebygge, reparere, forbedre og perfeksjonere. Idrett griper inn i og berører alle deler i samfunnet.

Idrett er kropp og tanke, samfunn og natur, historie og kultur. Derfor er det mulig å studere idrett fra mange ulike vinkler. På HiL gjør vi det både ut i fra et samfunns- og et naturvitenskapelig perspektiv, men vi vektlegger det sistnevnte gjennom idrettstudiene våre.

Vi bruker naturvitenskap for å forstå hvordan fysisk aktivitet og inaktivitet påvirker kroppen. Du vil lære om idretts betydning i forebygging og rehabilitering og hvordan man tilrettelegger fysisk aktivitet for ulike målgrupper. Du vil lære hvordan alder, sykdom og funksjonshemming endrer fysisk yteevne, samt at du vil lære å måle prestasjonsevne og forklare kroppens reaksjon på en arbeidsøkt.

Du skal tilegne deg kunnskap om å planlegge, lede, gjennomføre og evaluere helsefremmende og forebyggende tiltak, samt treningsopplegg for aktive idrettsutøvere. Gjennom en praksisperiode skal du få yrkesrettet kjennskap til idrettens mange praksisfelt.

Idrettstudiet retter seg også mot den aktive og utøvende idretten. Undervisning i ulike idrettsaktiviteter, fysisk og mental treningslære, idrettsfysiologi, pedagogikk og praksis underbygger idrettstudiets forankring også i bredde- og topp-idretten.

Mange av idrettstudentene er registrert som toppidrettsstudenter ved HiL. Denne statusen innebærer at du får tilrettelagt studiesituasjonen slik at den lar seg kombinere med samlinger og konkurranser. Det er ansatt en egen toppidrettsveileder som du kan kontakte.

Testlaboratorium for idrett
Et toppmoderne fysiologisk testlaboratorium ble ferdigstilt og tatt i bruk i september 2008. Den benyttes i undervisningen på idrettsstudiet, til forskning og til ekstern testing.

Testlab

På testlaben er det mulig å teste maksimalt oksygenopptak, arbeidsøkonomi og laktatterskel på sykkel, rulleski og løping. Testlaboratoriet har også en kraftplattform der en kan måle maksimal statisk styrke, eksplosivitet og spenst, samt hurtighetstester.

Testlaben er den eneste i innlandet og vil bli viktig for Lillehammer som vintersportsregion og høgskolens idrettssatsing. Det er også utviklet et samarbeid med Olympiatoppens testsenter på Norges Idrettshøgskole/Toppidrettssenteret.

Sist oppdatert: Gro Vasbotten 25.02.2010

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L