Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studier > Studier etter fagområder (Ikke i bruk) > Ledelse, organisasjon, økonomi

Yrkesmuligheter

  • Økonomisjef / -konsulent
  • Personalsjef / -konsulent
  • Rådmann
  • Markedskonsulent
  • Prosjektleder
  • Selvstendig næringsdrivende
  • Konsulent/rådgiver i frivillige organisasjoner, offentlig og privat næringsliv
vegar_hawaii

Vegar Strand studerer Bachelor i økonomi og administrasjon og tok høsten 2006, 5. semester av studiet på Hawaii..

Ledelse, organisasjon og økonomi

Som leder får du være med å utvikle en bedrift eller organisasjon. Gjennom å ta et økonomi- eller ledelsesstudium ved HiL vil du få kunnskap om lederrollen og det å lede andre mennesker og anvende bedriftens økonomiskeressurser på best mulig måte.

Ingunn Rensel

Foto: Johnny Lie

Ved Høgskolen i Lillehammer har vi flere studier som har som målsetting å utdanne personer som ønsker å bli ledere.

Det betyr ikke nødvendigvis at du går rett ut i lederjobber etter endt utdannelse, men at du får en kompetanse som gjør at du raskere enn andre kan avansere til spennende jobber innen økonomi, administrasjon og ledelse i privat næringsliv, offentlig sektor eller frivillige organisasjoner.

Hvilken type kunnskap de ulike utdanningene fokuserer på kan være forskjellig, men felles for alle er at du får fagkunnskap om ulike områder som har betydning for å kunne utøve god ledelse. På de fleste studiene får du også prøvd deg på praktiske prosjekter i løpet av studietiden.

Studiene er yrkesrettede, og gir deg gode muligheter for å gå rett ut i jobb etter endt utdannelse. Du får også et godt utgangspunkt for å søke videre på masterstudier i inn- og utland.

På bildet: Ingunn Rensel studerer Bachelor i organisasjon og ledelse.

Sist oppdatert: Gro Vasbotten 29.01.2009

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L