Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Bedriftsstipendiatordningen - en unik karrieremulighet

Bedriftsstipendiatordningen gir kandidater en unik start på yrkeskarrieren. Etter fullført bachelorutdanning kan du søke på stilling som bedriftsstipendiat. Ordningen innebærer at kandidater får lønnet arbeid i ca 1 år i en bedrift der de får veiledning både fra bedriften og fra ansatte ved høgskolen. Høgskolen i Lillehammer har lang erfaring med ordningen, og erfaringene er svært positive. Vi tør å hevde at bedriftsstipendiater får en ’ flying start’ på sin yrkeskarriere.

Mariell Hagen var bedriftsstipendiat i 2008 – 2009. Les om Mariells erfaringer med bedriftsstipendiatordningen og reiselivsutdanningen:

Reiseliv 2

Mariell Hagen er begeistret for bedriftsstipendiatordningen og reiselivsutdanningen (Foto: Mariell Hagen)

Reiselivsstudiet – og et steg videre!

Under siste året på reiselivsstudiet visste jeg at jeg ville studere mer, men var usikker på om det var et riktig valg å gå rett på en mastergardsutdanning. Jeg bestemte meg til slutt for at det var mer hensiktsmessig å få mer erfaring før jeg kastet meg på nok en studieperiode.

Med det begynte jeg å se på bedriftsstipendiatordningen som min vei ut i arbeidslivet. Jeg hadde da allerede bestemt meg for at jeg ville skrive min bachelor-oppgave om tema som jeg brente for, og om et sted jeg hadde noe kjennskap til fra før. Jeg brukte de kontaktene som jeg allerede hadde fått i forbindelse med bacheloroppgaven, og det førte til slutt til et bedriftsstipendiat i Destination Lofoten som prosjektmedarbeider i forbindelse med Norwegian Travel Workshop 2009.

Først må jeg innrømme at jeg tenkte: ”Hjelp – Lofoten!” Men samtidig var muligheten og utfordringen så spennende, at jeg ganske snart kom på helt andre tanker. 10 måneder i Lofoten har jeg siden ikke angret et sekund på. Etter endt prosjekt ble jeg tilbudt et engasjement som markedsmedarbeider, og siden nyttår har jeg hatt fast stilling som produktansvarlig i bedriften.

På denne korte tiden har jeg lært vanvittig mye, og forstått verdien og nødvendigheten av den utdanningen jeg har tatt. Etterspørselen etter kompetanse innen reiselivet er stort, men man må også være villig til å ta de mulighetene som byr seg, og noen ganger også være villig til å flytte på seg for å få de virkelig gode prosjektene.

Jeg har fått opp øynene for de utallige mulighetene reiselivsutdanningen gir som plattform, og det er kun jeg som kan begrense min videre læring og utvikling. Det er en herlig tanke!

Sist oppdatert: Kjell Magne Enget 01.03.2010

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L