Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Studenter i forsknings- og utviklingsprosjekter

Reiseliv 4

Eksempel på fagmiljøets forskningsbaserte bokutgivelser (Foto: Finn Olsen)

Fagmiljøet ved reiselivsstudiene er involvert i spennende forsknings- og utviklingsprosjekter. Blant annet gjennomføres det prosjekter om innovasjon og nyskaping i reiselivsnæringen, kreativitet, cruiseturister (Color Line), servicekvalitet, naturbasert turisme, turistundersøkelser på flere reiselivsmål og betydningen av second home-bølgen (hytter i fjellet). Fagmiljøet arbeider med flere prosjekter finansiert av Forskningsrådet.

Les avisomtale av ett av våre forskningsprosjekter.

Studenter trekkes inn i noen av prosjektene, og kan blant annet skrive bacheloroppgave innenfor disse temaene. Dette gir studentene svært gode muligheter for å utfolde seg faglig og skape seg fortrinn i konkurransen om jobber. Eksempler på slike prosjekter finner du ved å klikke på lenken om "Spennende studentprosjekter" i venstremenyen.

Sist oppdatert: Kjell Magne Enget 13.04.2010

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L