Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Spennende studentprosjekter

Reiseliv

Studenter er her midt i en kreativ idéprosess for Skeikampen Resort og Thon Hotel Skeikampen (Foto: Terje Slåtten)

Studentene blir i flere sammenhenger koblet til prosjekter for bedrifter. Blant annet gjennomfører studenter flere prosjekter i kreativ prosessledelse. Dette opplegget inngår i undervisningen, og tar utgangspunkt i konkrete bedrifter. Studentene får trening i å gjennomføre kreative prosesser, og får både veiledning og vurdering av bedriftene så vel som av lærere. Blant annet har slike studentprosjekter vært gjennomført i samarbeid med Skeikampen Resort og Thon Hotel Skeikampen og raftingsbedrifter med tilhold i Norges beste raftingelv.

Andre studentprosjekter har vært knyttet til Hundefossen familiepark, Hafjell og Sjusjøen. Flere prosjekter er under planlegging.

Slike studentprosjekter gir muligheter for å prøve teori mot virkelighet. Her oppnår studentene praksisnær kunnskap og erfaring og kan etablere kontakt med bedrifter.

Studenter trekkes også inn i forskningsprosjekter. Her er to eksempler på prosjekter som gjennomføres i inneværende studieår:

"Vinterveko-prosjektet"

Prosjektet har som mål å avdekke hvilke forhold som gjør at Vinterveko på Voss verdsettes av besøkende, samt deres ønske om å delta på Vinterveko ved en senere anledning.

Studenter samarbeider med en av reiselivsforskerne ved høgskolen om denne undersøkelsen. Studentenes deltakelse i dette prosjektet bidrar til høgskolens forskning på opplevelsesbasert reiseliv. Studentene tilbragte tiden fra 9. til 14. mars på Voss for å gjennomføre undersøkelsen.

Les avisomtale av prosjektet.

Reiseliv 6

Studentene på bildet deltar på en workshop hvor cruise undersøkelsen planlegges. (Foto: Gro Vasbotten)

"Cruise-prosjekt"

Sju studenter samarbeider her med en av reiselivsforskerne ved høgskolen om en undersøkelse gjennomført på en av Color Lines cruisebåter. Målet med prosjektet er å avdekke forhold som kundetilfredshet, betydning av image, tematisering av cruisereiser, motiver for reisende, forbruk og betalingsvillighet samt en rekke andre forhold.

Også dette prosjektet bidrar til å høgskolens forskning på opplevelsesbasert reiseliv. For å gjennomføre undersøkelsen reiste studentene i prosjektet i uke 11 med en av Color Lines cruisebåter (Oslo - Kiel tur/retur).

Sist oppdatert: Kjell Magne Enget 13.04.2010

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L