Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studier > Studier etter fagområder (Ikke i bruk) > Samfunnsvitenskap og humaniora

Yrkesmuligheter

  • Lærer
  • Journalist
  • Informasjonsmedarbeider
  • Konsulent/rådgiver i departement
  • Politisk virksomhet
  • Konsulent/rådgiver i fylkeskommunal og kommunal sektor
  • Lederstillinger

Ellers er det slik at yrkesmulighetene for personer med en samfunnsvitenskapelig eller humanistisk bakgrunn er tallrike, og knytter seg ofte til hver enkelt kandidats interesser. Ved HiL er informasjonsrådgiveren sosiolog og markedskonsulenten samfunnsvitenskapelig cand. mag. med samfunnsplanlegging som fordypning.

Samfunnsvitenskap, humaniora, psykologi og juss

Judith Tesfaghiorghis og Ingrid Arneberg studerer sosiologi

Judith Tesfaghiorghis og Ingrid Arneberg studerer sosiologi (Foto: Gro Vasbotten)

Samfunnsbevisst, interessert i psykologi, sosiologi, juss eller kunst? De samfunnsvitenskapelige og humanistiske studiene ved HiL dekker flere fagområder som det er vanskelig sette en felles overskrift på.

Bredden er stor, likefullt er studiene hver for seg knyttet til svært kompetente fagmiljøer som preges av dedikerte fagpersoner, og aktive studenter.

Felles for fagene er at de handler om å analysere, tolke og forstå. Studentene er som regel nysgjerrige og diskusjonsglade. De har øyne og ører åpne for det som skjer rundt seg i samfunnet, og legger et stort engasjement i studiene sine.

Henrik Nicolaisen og Charlotte Fredriksen studerer juss

Henrik Nicolaisen og Charlotte Fredriksen studerer juss (Foto: Gro Vasbotten)

Grenseoppgangen mellom samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag er tildels vanskelige å trekke, men sikkert er det at kunsthistorie er i den delen av vitenskapen som kalles humaniora.

Vi vet også at sosiologi definitivt hører til blant de samfunnsvitenskapelige fagene.

Pedagogikk, internasjonale studier, idrett, samtidshistorie, juss og psykologi befinner seg i spenningsfeltet mellom fagfeltene, tror vi.

Caroline Qvist studerer psykologi

Caroline Qvist studerer psykologi (Foto: Gro Vasbotten)

Uansett er det en fordel å ha studert samfunnet fra flere ulike perspektiver. Tverrfaglighet og spesialisering går hånd i hånd, derfor er studiemodellene mer åpne og fleksible enn det man ofte finner innen andre fagområder. Dette gir deg som student mulighet til å innpasse fag eller studier du har fra tidligere eller ønsker å ta fra høgskolens øvrige studietilbud.

Etter tre års studier vil du både kunne ha yrkeskompetanse, men også mulighet til å studere videre ved masterstudier i inn- og utland.

Sist oppdatert: Gro Vasbotten 28.04.2010

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L